Watch MC2 live stream online

Rating: MC23/5 (1 vote)
 • TV Channel Name: MC2
 • Broadcast country: Slovakia
 • More info about MC2, program guide and shows can be found on the MC2 website.

Please Check Here to proceed to the destination page.

MC2 Stream is not hosted by our site, it is provided by the tv station itself. So please wait to connect to MC2 broadcast. MC2 Channel can be offline sometimes.

If you search for precise channels, please visit the Internet TV website where you will find a complete list of streams for all channels. If you encounter difficulties with watching live streams, please first check our detailed How to Watch guide. And most importantly, all streams you can find in our website are completely free - Internet connection is all you need!

 • Share on Blogger
 • Add to Pocket
 • Submit to Reddit
 • Share on LinkedIn
 • Publish on WordPress
 • Save to Pinboard
 • Bookmark this on Delicious
 • Submit to Digg
 • Add to Google
 • Add to Baidu
 • Add to Bookmark4you

MC2 je Å¡tudentská online televízia zastreÅ¡ená Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Vysielame zo Å¡túdií na internátoch Mladosť v Mlynskej doline od februára 2009. Projekt má vÅ¡ak o čosi dlhÅ¡iu históriu - idea bola prezentovaná a schválená vedením univerzity už v decembri 2007. Dnes sa na prípravách a tvorbe vysielania podieľa približne 35 vysokoÅ¡kolských Å¡tudentov.
Prinášame náš vlastný pohľad na televíznu tvorbu. Programová Å¡truktúra je navrhnutá do bloku vysielania, ktorý sa v rámci dňa niekoľkokrát zopakuje. Blok je tvorený naÅ¡imi vlastnými mikroformátmi. Program pripravujú mladí ľudia v spolupráci s odborníkmi v relevantných oblastiach.
NaÅ¡ou cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku 18-26 rokov, aktívni užÃ­vatelia internetu a ktokoľvek "mladý duchom".Vysielame prostredníctvom technológií multicast, unicast a 3gp.